Disclaimer op bezoek en gebruik www.exceldownloaden.nl

Door onze website www.exceldownloaden.nl te bezoeken en gebruik te maken van onze gratis Excel templates stem je ook in met deze voorwaarden die wij hanteren op het gebruik.

Alle informatie op de website is door ons met veel zorg samengesteld en ontwikkeld. Toch kan het voorkomen dat bepaalde teksten of documenten niet of niet geheel juist zijn. De eigenaar van de website kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk foutieve teksten, foutieve of niet werkende Excel templates, uitlatingen van derden, product informatie en links naar andere pagina's. De eigenaar stelt alles in het werk de website bereikbaar te houden en beschikbaar te hebben, toch kan het voorkomen dat de website niet functioneert of niet geheel functioneert. De eigenaar van de website aanvaardt geen aansprakelijkheid op het niet beschikbaar zijn van de website en eventuele schade (directe schade of indirecte schade) die daaruit voortvloeit. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het verdere gebruik van de gedownloade Excel template, de eigenaar van de website aanvaardt gaan aansprakelijkheid op het gebruik van de door hem gratis beschikbaar gestelde Excel documenten.


Mochten er onvolkomenheden worden geconstateerd op de website of heb je op- en/of aanmerkingen op de website? Laat het de eigenaar van de website dan weten door contact te zoeken via de contact pagina van de website. Zo kunnen we er voor zorgen dat de kwaliteit van de website gewaarborgd blijft.

Handige tools

BTW berekenen
Rente berekenen
Wegenbelasting berekenen
Benzinekosten berekenen
Afstand meten
Bijtelling berekenen

Hierboven staan nuttige websites die vaak een rekenhulp zijn om veel voorkomende berekeningen te maken.

Weet jij er nog eentje? Meld het ons!